Tuyển dụng

2 Tháng Một, 2018

Tuyển nhân viên chụp hình

Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp. Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển và chuyên nghiệp hoá thương hiệu cho các […]
2 Tháng Một, 2018

Tuyển nhân viên thiết kế – Graphic Designer

Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp. Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển và chuyên nghiệp hoá thương hiệu cho các […]
2 Tháng Một, 2018

Tuyển nhân viên Văn Thư

Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp. Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển và chuyên nghiệp hoá thương hiệu cho các […]
2 Tháng Một, 2018

Tuyển nhân viên trợ lý

Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp. Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển và chuyên nghiệp hoá thương hiệu cho các […]
28 Tháng Hai, 2017

Tuyển nhân viên thiết kế website

Tuyển nhân viên thiết kế website   Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp.Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển và chuyên nghiệp […]
20 Tháng Hai, 2017

Tuyển nhân viên tư vấn khách hàng

Tuyển nhân viên tư vấn khách hàng Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp.Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển và chuyên […]
20 Tháng Hai, 2017

Tuyển nhân viên thiết kế – Graphic Designer

Tuyển nhân viên thiết kế – Graphic Designer Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp. Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển […]
20 Tháng Hai, 2017

Tuyển dụng nhân viên Quản lý

Tuyển dụng nhân viên Quản lý   Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp.Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển và chuyên […]
20 Tháng Hai, 2017

Tuyển dụng nhân viên sale thị trường

Tuyển dụng nhân viên sale thị trường   Giới thiệu Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp.Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát triển và […]
20 Tháng Hai, 2017

Tuyển dụng Nhân viên Marketing Online

Tuyển dụng Nhân viên Marketing Online   Giới thiệu Viam Galaxy Viam Galaxy là công ty chuyên về chụp hình sản phẩm, thiết kế nhận dạng thương hiệu, sản xuất TVC, và các dịch vụ về hình ảnh, video cho doanh nghiệp. Chúng tôi thành lập vì sứ mệnh phát […]
Hotline 0909.776.550
Hotline
Báo giá